The English version of the site is in test mode

Address: 211631, Verkhnedvinsk,
Co-operative street 1
Reception phone:
8 (02151) 6-33-47 from 8.00 to 20.00
Hot line phone:
8 (02151) 6-33-47 from 8.00 to 20.00
E-mail of the district executive committee:
vdv-rik@vitobl.by

Verhnedvinsk Regional Executive Committee Lesnikovo Tourist Complex Sweet Heart City Verkhnedvinsky Yan-cheese maker Yubileynaya Square
Verhnedvinsk Regional Executive Committee
Verhnedvinsk Regional Executive Committee
Lesnikovo Tourist Complex
Sweet Heart City
Verkhnedvinsky Yan-cheese maker
Yubileynaya Square
Main / Telephone Directory

Telephone Directory

City International telephone code
Vitebsk (+375–212)
Beshenkovichi (+375–2131)
Braslav (+375–2153)
Verkhnedvinsk (+375–2151)
Glubokoe (+375–2156)
Gorodok (+375–2139)
Dokshitsy (+375–2157)
Dubrovno (+375–2137)
Lepel (+375–2132)
Liozno (+375–2138)
Miory (+375–2152)
Novopolotsk (+375–214)
Orsha (+375–2161)
Polotsk (+375–214)
Postavy (+375–2155)
Rossony (+375–2159)
Senno (+375–2135)
Tolochin (+375–2136)
Ushachi (+375–2158)
Chashniki (+375–2133)
Sharkovschina (+375–2154)
Shumilino (+375–2130)